Sverker Hynell

Sverker Hynell (till vänster på bilden) var kanslichef i Åmåls kommun under många år. Här tillsammans med stadsarkitekten Gösta Lindberg vid Åmålsbilden Suecia Antiqua et Hordierna 1984. Sverker Hynell kom till Åmål i mitten på 60-talet då han fått en tjänst som juridiskt ombud på kommunen. Därefter var han statsombudsman, kanslichef, kommundirektör och kommunchef fram till slutet av 90-talet.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>