Hörnanhuset del 2

Här kommer så ytterligare ett knippe bilder från renoveringen av det så kallade Hörnanhuset i korsningen Kungsgatan – Hjeltegatan. Bilderna är tagna i december 1986 utom de första två färgbilderna som är från tidigt 1987. Den sista färgbilden är tagen i mars 1988. Bilderna tretton, fjorton, femton och sexton är tagna 24 september 1987. Den allra sista bilden är från 1989.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>