Capella lastas 1985

Lastfartyget Capella lägger till i djuphamnen 1985 för att lasta stora rullar med för oss okänt innehåll.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>