Korsningen Hjeltegatan – Kungsgatan

Åmåls kommunhus i slutet på 50-talet. Bilden är förmodligen tagen en tid före bygget av EPA-huset startar vilket var 1960. Trähuset till höger om kommunhuset revs då för att ge plats åt det nya varuhuset.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>