Kraftverket i Kallskog byggs del 2

Omkring sex km nordväst om Åmål vid sjön Nedre Kalven och Forsbacka golfbana ligger två kraftverk. Hanefors och Kallskog. Dessa byggdes i början på 60-talet. Inför bygget undersöktes flera alternativ. En anlitad konsult föreslog ett kraftverk vid Hanefors och torrläggning av Åmålsån förbi Forsbacka. Elverkschefen Knut Hesselbom förespråkade däremot två kraftverk vilket skulle innebära att en konstgjord sjö bildades vid Forsbacka. Man gick på Hesselboms förslag. Den konstgjorda sjön har gjort Forsbacka golfbana ännu vackrare så många är nog tacksamma att kommunen valde Hesselboms linje. De svartvita bilderna här är från tidigt 60-tal och bygget av det nedre kraftverket i Kallskog. Färgbilderna är från samma plats fast 1984.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>