Passagerarbåten Gay Viking

Idag hade man nog inte gett en båt namnet ”Gay Viking” men på 50-talet hade naturligtvis namnet en helt annan betydelse. Fartyget var från början ett örlogsfartyg i engelska flottan under andra världskriget men byggdes om för civilt bruk. Vi vet inte var dessa bilder är tagna men det är på 50-talet. Olle har fått besättningen att rada upp sig för en gruppbild.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>