På cykeltur

Kjell Josefsson, Sigge Nilsson och Sven Dahlström på cykeltur någon gång på 40-talet. Lägg märke till att Kjell och Sigge har bockstyre på sina cyklar. Idag är vi så vana vid att alla har bil men det fanns en tid när cykeln var fortskaffningsmedlet som gällde.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>