Hamnen 1951

Åmåls inre hamn 1951. Bredvid Polstjärnan ligger två av marinens minsvepare. M20 och M23. M20 finns kvar än idag som museifartyg och besökte Åmål åter igen under ”Old Ships Race” 2018.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>