Tröskning i Östby

”Tröskning Karl Nilsson i Östby” var denna bild märkt med. Det är förmodligen tidigt 60-tal. Elmotorn drev tröskverket via en rem. Mannen i mitten står på själva tröskverket och det var han som matade in säden. Idag gör skördetröskan detta jobb.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>